Advis Consulting s.r.o. - ISO 9001...

Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách


Kurzy a školení - Systémy ISO a související legislativa


Školení interních auditorů podle ČSN EN ISO 19011

Zásady a principy auditování dle normy ČSN EN ISO 19011. Tvorba a řízení programu auditů. Činnosti a pravidla při auditu, zjištění a zpráva z auditu. Provádění auditů, praktické ukázky.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Školení je určeno organizacím, jejichž cílem je mít mezi zaměstnanci kvalifikované interní auditory. Účastníci obdrží při úspěšném složení testu na konci školení osvědčení interního auditora.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6500 Kč (bez DPH), 7865 Kč (včetně 21% DPH)

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Představení normy ISO 9001. Podrobné vysvětlení požadavků normy a způsob jejich plnění. Praktické ukázky. Kvalita jako pojem v organizaci

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Účastníci školení získají podrobný výklad všech požadavků normy ISO 9001. Cílem je, aby každý z účastníku pochopil princip slova „kvalita“ v organizaci, princip požadavků normy a byl schopen tyto požadavky v praxi naplnit. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: Dvoudenní školení, prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 12000 Kč (bez DPH), 14520 Kč (včetně 21% DPH)

Environmentální systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2016

Představení normy ISO 14001. Podrobné vysvětlení požadavků normy a způsob jejich plnění. Praktické ukázky. Právní požadavky na životní prostředí.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Školení je určeno organizacím, jejichž zájmem je udržet a zlepšit životní prostředí. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni stanovit environmentální aspekty a dopady, sestavit environmentální profil organizace a v praxi naplnit legislativní požadavky týkající se životního prostředí. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6500 Kč (bez DPH), 7865 Kč (včetně 21% DPH)

Systém řízení BOZP podle OHSAS 18001:2008

Požadavky specifikace OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Analýza rizik – základní kámen implementace normy. Současný stav legislativy v oblasti BOZP. Příklady z praxe

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Absolventi kurzu získají návyky vedoucí k systémovému přístupu k managementu BOZP dle normy OHSAS 18001. Součástí kurzu jsou praktické příklady analýzy rizik, představení postupů pro zavedení OHSAS a zvládání rizik v organizaci. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6500 Kč (bez DPH), 7865 Kč (včetně 21% DPH)

Integrované systémy řízení

Komplexní požadavky norem v oblastech kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001) a BOZP (OHSAS 18001). Požadavky na integrované zavádění systému, dokumentaci apod.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Školení obsahuje integrované požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 včetně principů a zásad integrace. Absolventi školení získají ucelený pohled na požadavky při integrovaném zavádění požadavků těchto norem do praxe včetně praktických ukázek a náhledu do legislativních požadavků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: Dvoudenní školení, prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 12000 Kč (bez DPH), 14520 Kč (včetně 21% DPH)

Environmentální legislativa

Aktuální požadavky, práva a povinnosti v legislativní oblasti týkající se ochrany životního prostředí.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Teoretické podklady a praktické zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí na základě aktuální legislativy (Zákon o životním prostředí – novelizován 482/2006 Sb., Zákon o odpadech – novelizován 314/2006 Sb., Zákon o ochraně ovzduší – novelizován 230/2006 Sb., a mnoho dalších). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6500 Kč (bez DPH), 7865 Kč (včetně 21% DPH)

Právní předpisy v oblasti BOZP

Aktuální požadavky, práva a povinnosti v legislativní oblasti týkající se BOZP.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Teoretické podklady a praktické zkušenosti v oblasti BOZP na základě nového Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Řízení BOZP v návaznosti na zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek BOZP a jeho prováděcí předpisy atd.. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6500 Kč (bez DPH), 7865 Kč (včetně 21% DPH)

Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001:2014 - ISMS

Definice informačního aktiva. Analýza rizik – hrozby, slabá místa, rizika. Základní postupy a principy implementace systému ISMS podle ISO 27001. Praktické ukázky řešení požadavků na bezpečnost informací, dokumentace z praxe. Právní požadavky týkající se ochrany informací, ochrany osobních údajů apod.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Účastníci školení získají obecný přehled o požadavcích normy ISO 27001. Cílem je především představit principy řízení rizik ohrožujících informační aktiva ve společnosti (hardware, software, klíčová data, lidé, prostory atd..). Část školení je věnována ochraně IT prostředků a průpravě pro vytváření vlastních předpisů v rámci ochrany informací. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: Dvoudenní školení, prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 12000 Kč (bez DPH), 14520 Kč (včetně 21% DPH)