Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Často kladené dotazy

 • K čemu slouží ISO, a co to vlastně je?

  ISO je zkratka pro mezinárodní normalizační institut "International Oragnization for Standardization". Tato nadnárodní organizace vydává mezinárodní normy, jež ve finále určují různé standardy v různých oblastech. To v praxi znamená, že pokud se budete řídit např. standardy (různá doporučení a požadavky na fungování organizace) uvedenými v normě ISO 9001, zákazník který Vás osloví jako pro něj neznámou firmu, má již v počátku jistotu, že výsledek Vaší práce má určitou kvalitu.

  Plnění požadavků norem ISO tak slouží nejen pro zlepšení kvality Vaší práce, ale také pro zvýšení konkurenceschopnosti.

 • Jak může „ISO“ zlepšit fungování firmy?

  Je to zcela jednoduché. Systémy ISO Vás nutí dodržovat jednoduché principy, na které v praxi velmi často zapomínáme. Obsahují tedy soubor pravidel, které musíte ctít a dodržovat. Díky neustálému vylepšování těchto norem to ovšem v této moderní době již není žádné „papírování“, ale jednoduše praktické a především důsledné plnění zásad „selského rozumu“.

 • K čemu slouží audit?

  Audit slouží především Vám jako sebereflexe při kontrole plnění požadavků norem ISO. Na jedné straně tedy stojí požadavky norem ISO, na straně druhé Vaše plnění každého požadavku. Zkušený auditor Vám na konci auditu neřekne „co všechno děláte špatně“, ale „co všechno a jakým způsobem by se třeba ještě dalo vylepšit“.

 • Proč si najímat poradenskou společnost, když veškeré požadavky mám uvedeny v normě?

  Požadavky a doporučení v normě jsou psány v některých ohledech velmi obecně. Je to proto, aby tyto požadavky byl schopen plnit jak např. živnostník, tak velká nadnárodní korporace. V tuto chvíli je velmi důležitý konzultant, který díky svým zkušenostem dokáže (s ohledem na velikost a zaměření organizace) vysvětlit, co je po Vás normou konkrétně žádáno. Samozřejmostí je i návrh řešení od konzultanta a zpracování příslušné dokumentace.

 • Je zavedení ISO drahá záležitost?

  Odpověď na tuto otázku je potřeba vést ve dvou směrech. Jednu část tvoří Vaše připravenost – pokud v současnosti neplníte zákonné požadavky (školení BOZP, revize elektrospotřebičů atd..), budete je muset začít plnit, což není zadarmo.

  Pokud si chcete udělat představu o ceně přípravy na certifikaci a samotné certifikace, poptejte nás (info@adviscon.cz).