Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 15189?


Norma ISO 15189 je určena zdravotnickým laboratořím a klade tedy zvlaštní požadavky především na kvalitu a způsobilost těchto laboratoří. Norma z velké části vychází z normy ISO 17025, ovšem důkladněji se věnuje fázi preanalytické (příjem a příprava pacienta, odběr a doprava vzorků atd..), analytické (zpracování, skladování, likvidace vzorků, atd..) a postanalytické (interpretace výsledků). Pro zdravotnickou laboratoř není lepší volby jak deklarovat kvalitu svých služeb, než akreditace dle této normy.

V čem může být norma ISO 15189 prospěšná?


Získání statutu akreditované laboratoře

 • záruka kvality pro pacienty/zákazníky
 • posílení pozice na českém trhu

Vaše spokojenost a spokojený pacient/zákazník

 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi pacienty/zákazníky, dodavateli, a dalšími zainteresovanými stranami
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů s posílením vědomí odpovědnosti

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na management zdravotnické laboratoře

 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • jistota plnění legislativních a akreditačních požadavků týkajících se zdravotních laboratoří

Management zdravotnické laboratoře na prvním místě

 • zvýšení kvality získávaných výsledků s ohledem na dodržování přísných standardů
 • efektivní předcházení možným problémům, neshodám a nákladům při odstraňování vzniklých neshod
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování v oblasti řízení zdravotnické laboratoře

Jak Vám můžeme pomoci?


V našem týmu konzultantů jsou specialisté s hlubokými zkušenostmi se zaváděním principů této normy. Plnění požadavků pod dohledem našich odborných konzultantů povede nejen k úspěšné akreditaci, ale díky našim znalostem Vám můžeme nabídnout:

 • spolupráci při zavedení systému managementu zdravotnické laboratoře dle ISO 15189
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (dohled, interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu zdravotnické laboratoře