Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 14001?


Norma ČSN EN ISO 14001:2016 se zabývá systémem řízení ochrany životního prostředí (EMS - systém environmentálního managementu) a klade si tudíž za cíl v rámci ekonomických možností organizace co nejvíce posílit vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Implementace této normy je úzce spjata s povinností vyhovět zákonům, které jsou uplatňovány v zájmu ochrany životního prostředí.

V čem může být ISO 14001 prospěšné?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • snadnější získávání nových zakázek
 • posílení pozice ve výběrových řízeních

Zefektivnění činností v organizaci s ohledem na environmentální systém řízení

 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • jistota plnění legislativních požadavků - zákonů o ochraně životního prostředí, nakládání s odpady apod.

Vaše spokojenost a spokojený zákazník

 • vybudování vzájemně výhodných vztahů s Vašimi dodavateli, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů s posílením vědomí odpovědnosti za životní prostředí

Životní prostředí na prvním místě

 • zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti s ohledem na životní prostředí
 • efektivní předcházení možným problémům, neshodám a nákladům při odstraňování škod způsobených na životním prostředí
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů
 • zavedení procesů kontinuálního zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí

Jak Vám můžeme pomoci?


V našem týmu konzultantů jsou specialisté s hlubokými zkušenostmi se zaváděním principů této normy. Díky pečlivé přípravě a především neustálému studiu aktuální legislativy Vám můžeme nabídnout:

 • spolupráci při zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování systémové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému environmentálního řízení – ochrany životního prostředí