Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Co je to ISO 27001 (ISMS)?


Norma ČSN ISO/IEC 27001 poskytuje organizacím návod a požadavky na zavedení tzv. Systému managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System). Obsahuje soubor pravidel pro ochranu a bezpečnost informačních aktiv (tedy nejen informací, ale např. klíčového hardwaru, softwaru, zaměstnanců, know-how atd.) uvnitř organizace.

V čem může být ISO 27001 prospěšné?


Zvýšení konkurenceschopnosti organizace

 • soulad s legislativními požadavky (ochrana osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., ochrana zaměstnanců před trestní odpovědnost § 178 trestního zák. (neoprávněné nakládání s osobními údaji))
 • posílení pozice ve výběrových řízeních
 • výhoda před konkurencí

Zefektivnění v oblasti IT v organizaci

 • zvýšení povědomí zaměstnanců o informační bezpečnosti
 • optimalizování/snížení nákladů na správu IT techniky
 • zlepšení organizace a správy dat
 • zvedení principů řešení neshod nejen v oblasti IT

ISMS na prvním místě

 • vytvoření vzájemně korektních vztahů (s ohledem na bezpečnost informací) s dodavateli a zákazníky
 • úspora nákladů v souvislosti s řešením následků bezpečnostních incidentů
 • zefektivnění ochrany a bezpečnosti informačních aktiv
 • zavedení procesu kontinuálního zlepšování v oblasti řízení rizik informační bezpečnosti

Jak Vám můžeme pomoci?


Naši konzultanti jsou specialisté s mnohaletými zkušenostmi nejen v IT, ale především v oblasti řízení rizik týkajících se zavádění systému ISMS. Pod dohledem těchto odborníků Vám nabízíme:

 • spolupráci při zavedení systému managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001
 • zavedení systému „na klíč“, vypracování klíčové dokumentace
 • možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení atd.)
 • orientaci na Vaše zaměstnance – klademe důraz na důkladné proškolení, pochopení systému managementu bezpečnosti informací