Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách

Stabilizačně – motivační programy


Víte, jak jsou motivováni Vaši zaměstnanci? Je vhodné je pouze dostatečně finančně odměnit, nebo je třeba je také hodnotit a v oblasti motivace s nimi pracovat?

Společnost roste se svými zaměstnanci, a proto je nezbytné zaměstnance hodnotit a vhodně motivovat. Motivovaný zaměstnanec je efektivní a stává se tak pro Vás tou nejlepší investicí.

V současné době je trend na trhu lidských zdrojů jasný. Kvalitní a kvalifikovaný zaměstnanec je nedostatkovým zbožím. Proto jsme se rozhodli k řešení tohoto problému přistoupit „jinou cestou“.

Pro organizace zpracujeme tzv. Stabilizačně – motivační program, jenž si klade za cíl:

 • Motivovat zaměstnance k větší efektivitě v pracovním procesu
 • Zvyšovat jejich odbornou způsobilost
 • Stabilizovat pracovní team tak, aby nedocházelo k fluktuaci kvalitních a kvalifikovaných pracovníků

Tyto programy jsou ušité „na míru“, tedy velice individuální, přičemž využíváme širokých znalostí našich specialistů. Tito specialisté Vám k dosažení výše uvedených cílů nabídnou konkrétní řešení z následující škály:

 • Vytvoření motivační strategie organizace:
  • Tvorba konkrétních motivačních prostředků (změna koncepce řízení v organizaci, benefitní programy, odměňování zaměstnanců, budování týmů apod..)
  • Identifikace konkrétních prostředků pro zvyšování odbornosti (vytvoření vzdělávacího programu - školení a kurzy dle potřeb a požadavků Vašich zaměstnanců)
  • Zpětná vazba – vedly vynaložené investice ke kýženému cíli? (Analýza motivačních programů a hodnocení vzdělávacího programu)
 • Další metody zvyšování efektivity Vašich zaměstnanců (Time Management, Koučink atd..)
 • Trainee program – vychovejte si vlastní zaměstnance
 • Personální audit společnosti
 • Školení v oblasti hodnocení, motivace a koncepce řízení

Pokud Vás náš přístup zaujal, kontaktujte nás.