Zde můžete pomocí on-line formuláře zažádat o zaslání nabídky.

Zažádat o nabídku   >
 • často kladené dotazy
 • a získejte zajímavý bonus
 • informace o normách


Kurzy a školení - Ostatní


Řízení a zpracování firemní dokumentace

Vznik dokumentu, jeho změna, aktualizace, revize, ukládání a archivace. Kompletní životní cyklus firemní dokumentace

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Školení je určeno především dokumentačním službám společností. Probírán je životní cyklus dokumentů s praktickými ukázkami řízení dokumentace (zajištění „používání aktuální platné dokumentace) a to jak interní, tak externí. Vazba na legislativní požadavky v této oblasti (Zákon o archivnictví 499/2004 Sb., Zákon o spisové službě 646/2004 Sb.). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 12:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 4000 Kč (bez DPH), 4840 Kč (včetně 21% DPH)

SWOT analýza

Představení této moderní marketingové metody. Praktické provedení SWOT analýzy.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Rozbor silných a slabých stránek. Příležitosti a ohrožení, analýza trhu, analýza konkurence. Vytvoření SWOT matice na praktickém příkladu. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 12:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 4000 Kč (bez DPH), 4840 Kč (včetně 21% DPH)

Obchodní jednání a zásady správné prezentace

Moderní trendy v oblasti obchodních jednání a prezentace s důrazem na řešení krizových situací a praktické využití. Case study a další příklady z praxe.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Osvojení moderních poznatků v oblasti obchodního jednání a zásad správné prezentace. Účastníci budou seznámeni se správným postupem při realizaci obchodního jednání, významem použití prvků nonverbální komunikace při obchodním jednání. Osvojení vhodných nátlakových taktik a obrany proti nim. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6000 Kč (bez DPH), 7260 Kč (včetně 21% DPH)

Pravidla marketingového řízení malých a středních firem

Nejnovější trendy v oblasti marketingového řízení malých a středních firem. Základní nástroje marketingového a komunikačního mixu přizpůsobené potřebám malých a středních firem. Efektivní komunikace se zákazníky. Důraz na praktické a efektivní využití veškerých marketingových nástrojů. Case study a další příklady z praxe.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Účastníci budou seznámeni základními pravidly marketingového řízení a hlavními nástroji marketingového mixu a marketingové komunikace (PR, reklama, direkt marketing, osobní prodej, podpora prodeje), typy marketingových kampaní v rámci malých a středních firem. Osvojí si požadavky na segmentaci cílového trhu a efektivní komunikaci se zákazníky, postupy při tvorbě a výběru vhodné marketingové strategie. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6000 Kč (bez DPH), 7260 Kč (včetně 21% DPH)

Legislativa v rámci marketingového řízení firmy

Nejnovější legislativní úpravy v rámci marketingového řízení firmy. Základní nástroje a pravidla marketingové komunikace v závislosti na požadavcích současné legislativy týkající se oblasti marketingu, reklamních kampaní i direkt mailů. Case study a další příklady z praxe.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Účastníci budou seznámeni se základními pravidly reklamy a marketingové komunikace dle novely Zákona o regulaci reklamy č. 109/2007 Sb. s účinností od 1.9.2007, novely Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně osobních dat a pravidly přímého marketingu (direkt mailů) v závislosti na novele Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6000 Kč (bez DPH), 7260 Kč (včetně 21% DPH)

Nové trendy v marketingu

Nejnovější trendy v oblasti marketingového řízení středních firem s důrazem na praktické a efektivní využití marketingových nástrojů v rámci omezených rozpočtů středních firem. Case study a další příklady z praxe.

Přihlásit se na tento kurz DetailSkrýt
 • Účastníci budou seznámeni s moderními trendy marketingového řízení, moderním a praktickým využitím nástrojů marketingové komunikace (PR, reklama, direkt marketing, osobní prodej, podpora prodeje) ve svém podnikání, současnými moderními trendy v oblasti e-marketingu, internetového marketingu, virálního i guerilla marketingu, které přináší možnosti značného snížení nákladů na marketingové kampaně. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: prezence 8:45 – 9:00, program 9:00 – 15:00
 • Cena (Individuální školení v prostorách Vaší firmy): 6000 Kč (bez DPH), 7260 Kč (včetně 21% DPH)